Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 243
50. évfolyam
2007. szeptember 18.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1063/2007/EK rendelete (2007. szeptember 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1064/2007/EK rendelete (2007. szeptember 17.) az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének az avilamicin tekintetében történő módosításáról (1)

3

 

*

A Bizottság 1065/2007/EK rendelete (2007. szeptember 17.) a 493/2006/EK rendeletnek a cukorágazat piacának közös szervezését érintő reform keretébe tartozó átmeneti intézkedések tekintetében történő módosításáról

6

 

*

A Bizottság 1066/2007/EK rendelete (2007. szeptember 17.) egyes Dél-Afrikából származó mangán-dioxidok behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről

7

 

*

A Bizottság 1067/2007/EK rendelete (2007. szeptember 17.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Staffordshire Cheese (OEM))

21

 

*

A Bizottság 1068/2007/EK rendelete (2007. szeptember 17.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásában szereplő egyik megnevezés termékleírásában történő nem jelentéktelen módosítás jóváhagyásáról (Queso Nata de Cantabria (OEM))

22

 

*

A Bizottság 1069/2007/EK rendelete (2007. szeptember 17.) a Kínai Népköztársaságból származó polivinil-alkohol behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám elrendeléséről

23

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2007/55/EK irányelve (2007. szeptember 17.) a 76/895/EGK, a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek az azinfosz-metil legnagyobb megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról (1)

41

 

*

A Bizottság 2007/56/EK irányelve (2007. szeptember 17.) a 86/362/EGK, 86/363/EGK és 90/642/EGK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek az azoxistrobin, a klórtalonil, a deltametrin, a hexaklór-benzol, az ioxinil, az oxamil és a quinoxifen maximális szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (1)

50

 

*

A Bizottság 2007/57/EK irányelve (2007. szeptember 17.) a 76/895/EGK, a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek a ditiokarbamátok legnagyobb megengedett szermaradék-koncentrációja (MRL) tekintetében történő módosításáról (1)

61

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/612/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. április 4.) a Belgium által az antwerpeni General Motors Belgium számára tervezett C 14/06 sz. állami támogatásról (az értesítés a C(2007) 435. számú dokumentummal történt) (1)

71

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office