Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 241
50. évfolyam
2007. szeptember 14.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1051/2007/EK rendelete (2007. szeptember 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1052/2007/EK rendelete (2007. szeptember 13.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

3

  

A Bizottság 1053/2007/EK rendelete (2007. szeptember 13.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

7

  

A Bizottság 1054/2007/EK rendelete (2007. szeptember 13.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

10

  

A Bizottság 1055/2007/EK rendelete (2007. szeptember 13.) a 900/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

12

  

A Bizottság 1056/2007/EK rendelete (2007. szeptember 13.) a fehér cukor folyamatos pályázati felhívásáról szóló 38/2007/EK rendelet keretében nyertes hirdetése elmaradásának megállapításáról

13

  

A Bizottság 1057/2007/EK rendelete (2007. szeptember 13.) a borágazatban az export-visszatérítések rögzítéséről szóló 2805/95/EK bizottsági rendelet módosításáról

14

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/606/EK, Euratom

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. augusztus 8.) a polgári védelmi pénzügyi eszköz létrehozásáról szóló 2007/162/EK, Euratom tanácsi határozat szállításról szóló rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról (az értesítés a C(2007) 3769. számú dokumentummal történt) (1)

17

  

2007/607/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. szeptember 10.) a C. II. övezetre vonatkozóan meghatározott minimális természetes alkoholtartalomtól való eltérést illetően Szlovénia számára biztosított lehetőség két borászati évre történő meghosszabbításának a Primorska borvidékén termelt, a Teran PTP Kras meghatározott termőhelyeiről származó minőségi borokat is magukban foglaló borok tekintetében történő engedélyezéséről (az értesítés a C(2007) 4085. számú dokumentummal történt)

24

  

2007/608/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. szeptember 13.) az egyesült királyságbeli ragadós száj- és körömfájás elleni egyes védekezési intézkedésekről szóló 2007/554/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 4301. számú dokumentummal történt) (1)

26

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office