Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 240
50. évfolyam
2007. szeptember 13.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1047/2007/EK rendelete (2007. szeptember 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1048/2007/EK rendelete (2007. szeptember 11.) a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajók számára az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-ától keletre és a Földközi-tengeren a kékúszójú tonhalra irányuló halászat tilalmáról

3

 

*

A Bizottság 1049/2007/EK rendelete (2007. szeptember 11.) a Németország lobogója alatt közlekedő hajók számára az ICES III a övezetben, valamint az ICES III b, III c és III d övezet közösségi vizein a foltos tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

5

 

*

A Bizottság 1050/2007/EK rendelete (2007. szeptember 12.) egyes elnevezéseknek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Mejillón de Galicia vagy Mexillón de Galicia (OEM) – Café de Colombia (OFJ) – Castagna Cuneo (OFJ) – Asparago Bianco di Bassano (OEM))

7

 
  

IV Egyéb jogi aktusok

 
  

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 62/04/COL (2004. március 31.) az állami támogatások anyagi jogi és eljárásjogi szabályainak negyvenötödik módosítása, a 24A. fejezet: „A tengeri szállításhoz nyújtott állami támogatás” és a VIII. melléklet módosításáról, valamint javaslat megfelelő intézkedésekről

9
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office