Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 239
50. évfolyam
2007. szeptember 12.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1041/2007/EK rendelete (2007. szeptember 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1042/2007/EK rendelete (2007. augusztus 21.) az EMGA és az EMVA számláinak elszámolása végett, illetve felügyeleti és előrejelzési célból a Bizottságnak benyújtandó számviteli adatok formájának és tartalmának megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 1043/2007/EK rendelete (2007. szeptember 11.) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról (1)

50

  

A Bizottság 1044/2007/EK rendelete (2007. szeptember 11.) a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

61

 

*

A Bizottság 1045/2007/EK rendelete (2007. szeptember 10.) a Németország lobogója alatt közlekedő hajók számára az ICES IV övezet norvég vizein az északi menyhalra irányuló halászat tilalmáról

63

 

*

A Bizottság 1046/2007/EK rendelete (2007. szeptember 11.) a 712/2007/EK rendeletnek a tagállami intervenciós hivatalok birtokában lévő gabonafélék közösségi piacon történő viszonteladására irányuló folyamatos pályázati eljárás tárgyát képező mennyiségek tekintetében történő módosításáról

65

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office