Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 238
50. évfolyam
2007. szeptember 11.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1036/2007/EK rendelete (2007. szeptember 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1037/2007/EK rendelete (2007. augusztus 29.) egyes vadon élő állat- és növényfajok példányai Közösségbe történő behozatalának felfüggesztéséről

3

 

*

A Bizottság 1038/2007/EK rendelete (2007. szeptember 7.) a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló 2368/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról

23

 

*

A Bizottság 1039/2007/EK rendelete (2007. szeptember 10.) az 1898/2005/EK rendelet II. és III. fejezetében előírt folyamatos pályázati eljárások felfüggesztéséről

28

 

*

A Bizottság 1040/2007/EK rendelete (2007. szeptember 10.) egy, az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett elnevezéshez tartozó termékleírás kisebb jelentőségű módosításainak jóváhagyásáról (Melon du Quercy (OFJ))

29

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/605/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. augusztus 7.) a közös halászati politika irányításához szükséges adatok gyűjtésével és kezelésével kapcsolatban egyes tagállamoknál 2007-ben felmerült kiadások támogathatóságáról (az értesítés a C(2007) 3737. számú dokumentummal történt)

34
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office