Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 236
50. évfolyam
2007. szeptember 8.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1033/2007/EK rendelete (2007. szeptember 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1034/2007/EK rendelete (2007. szeptember 7.) a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajók számára az ICES VI övezetben, az Vb övezet közösségi vizein, valamint a XII és XIV övezet közösségi és nemzetközi vizein a közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

3

 

*

A Bizottság 1035/2007/EK rendelete (2007. szeptember 7.) az Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő hajók számára az ICES V, VI és VII övezet közösségi és nemzetközi vizein a norvég menyhalra irányuló halászat tilalmáról

5

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/603/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. szeptember 7.) a 2001/618/EK határozat Szlovákiának az Aujeszky-féle betegségtől mentes régiók jegyzékébe való felvétele, valamint spanyolországi régióknak az Aujeszky-féle betegségre jóváhagyott ellenőrzési programokat végrehajtó régiók jegyzékébe való felvétele céljából történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 4108. számú dokumentummal történt) (1)

7

  

2007/604/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. szeptember 7.) a Németországban a baromfiknál előforduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló 2006/415/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 4141. számú dokumentummal történt) (1)

11

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office