Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 234
50. évfolyam
2007. szeptember 6.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1027/2007/EK rendelete (2007. szeptember 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1028/2007/EK rendelete (2007. szeptember 5.) az 1472/2006/EK tanácsi rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó, egyes bőr felsőrésszel rendelkező lábbelik behozatalára vonatkozóan bevezetett dömpingellenes intézkedéseknek a Makaó Különleges Közigazgatási Területről feladott, – akár Makaó Különleges Közigazgatási Területről származóként, akár nem ilyenként megjelölt – egyes bőr felsőrésszel rendelkező lábbelik behozatala általi lehetséges kijátszásával kapcsolatos vizsgálat kezdeményezéséről, valamint e behozatalok nyilvántartásbavételi kötelezettségének előírásáról

3

 

*

A Bizottság 1029/2007/EK rendelete (2007. szeptember 4.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók számára az ICES VI és VII övezetben (közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterületéhez vagy joghatósága alá nem tartozó vizek) a kék menyhalra irányuló halászat tilalmáról

9

 

*

A Bizottság 1030/2007/EK rendelete (2007. szeptember 5.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók számára az ICES V, VI és VII övezetben (közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterületéhez vagy joghatósága alá nem tartozó vizek) a villás tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

11

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/602/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. szeptember 5.) a közegészségügy és a fogyasztóvédelem területén működő, az érdekelt felekkel folytatott párbeszéddel foglalkozó csoport felállításáról

13
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office