Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 230
50. évfolyam
2007. szeptember 1.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1020/2007/EK rendelete (2007. augusztus 31.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1021/2007/EK rendelete (2007. augusztus 31.) a gabonaágazatban 2007. szeptember 1-től alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 1022/2007/EK rendelete (2007. augusztus 31.) az egyes GATT-kontingensek alapján 2008-ban az Amerikai Egyesült Államokba exportálandó sajtokra vonatkozó kiviteli engedélyek odaítélésére vonatkozó eljárás megnyitásáról, illetve a tejre és tejtermékre vonatkozó kiviteli engedélyek és export-visszatérítések tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó különleges részletes szabályok megállapításáról szóló 1282/2006/EK rendelettől való eltérésről

6

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/595/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. május 22.) egy vállalati összefonódásnak a közös piaccal és az EGT-megállapodás működésével összeférhetőnek nyilvánításáról (Ügyszám: COMP/M.4404 – UNIVERSAL/BMG MUSIC PUBLISHING) (az értesítés a C(2007) 2160. számú dokumentummal történt)

12

  

2007/596/EK

 
 

*

Az EK–Svájc Vegyes Bizottság 3/2007 határozata (2007. augusztus 23.) a 2. jegyzőkönyv III. és IVb. táblázatának helyettesítéséről

15

  

2007/597/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. augusztus 27.) a guazatin-triacetátnak a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe történő fel nem vételéről (az értesítés a C(2007) 3979. számú dokumentummal történt) (1)

18

  

2007/598/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. augusztus 28.) a tagállamokban állatkertekben és engedélyezett szervezeteknél, intézményekben vagy központokban tartott madarak körében a magas patogenitású madárinfluenza elterjedésének megelőzésével kapcsolatos intézkedésekről (az értesítés a C(2007) 3987. számú dokumentummal történt) (1)

20

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az intervenciós hivatalok birtokában lévő gabonafélék értékesítési eljárásának és feltételeinek megállapításáról szóló 2131/93/EGK bizottsági rendelethez (  HL L 191., 1993.7.31.) (Magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 14. kötet, 360. o.)

27

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office