Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 227
50. évfolyam
2007. augusztus 31.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1003/2007/EK rendelete (2007. augusztus 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1004/2007/EK rendelete (2007. augusztus 30.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

3

  

A Bizottság 1005/2007/EK rendelete (2007. augusztus 30.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

5

  

A Bizottság 1006/2007/EK rendelete (2007. augusztus 30.) a 900/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

7

  

A Bizottság 1007/2007/EK rendelete (2007. augusztus 30.) a 38/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

8

  

A Bizottság 1008/2007/EK rendelete (2007. augusztus 30.) a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

9

  

A Bizottság 1009/2007/EK rendelete (2007. augusztus 30.) a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

11

  

A Bizottság 1010/2007/EK rendelete (2007. augusztus 30.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

12

  

A Bizottság 1011/2007/EK rendelete (2007. augusztus 30.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

14

  

A Bizottság 1012/2007/EK rendelete (2007. augusztus 30.) a maláta exportjára adható visszatérítések rögzítéséről

16

  

A Bizottság 1013/2007/EK rendelete (2007. augusztus 30.) a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

18

  

A Bizottság 1014/2007/EK rendelete (2007. augusztus 30.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

20

  

A Bizottság 1015/2007/EK rendelete (2007. augusztus 30.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

22

  

A Bizottság 1016/2007/EK rendelete (2007. augusztus 30.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

25

 

*

A Bizottság 1017/2007/EK rendelete (2007. augusztus 30.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Arancia del Gargano (OFJ))

27

 

*

A Bizottság 1018/2007/EK rendelete (2007. augusztus 30.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Lomnické suchary (OFJ))

29

 

*

A Bizottság 1019/2007/EK rendelete (2007. augusztus 30.) a Németország lobogója alatt közlekedő hajók számára az ICES IV övezet norvég vizein a norvég menyhalra irányuló halászat tilalmáról

31

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/594/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. augusztus 29.) bizonyos közegészségügyi követelmények figyelembevétele érdekében a baromfi és keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmében használatos állatorvosi bizonyítványminták tekintetében a 90/539/EGK tanácsi irányelv IV. mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2007) 3999. számú dokumentummal történt) (1)

33

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a szudáni Darfur térségében zajló konfliktusban a békefolyamatot akadályozó és a nemzetközi jogot sértő cselekményt elkövető egyes személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1184/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2007. augusztus 17-i 970/2007/EK bizottsági rendelethez (  HL L 215., 2007.8.18.)

53

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office