Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 224
50. évfolyam
2007. augusztus 29.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 995/2007/EK rendelete (2007. augusztus 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 996/2007/EK rendelete (2007. augusztus 28.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 84. alkalommal történő módosításáról

3

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/592/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. augusztus 24.) a 2006/656/EK határozatnak a trópusi díszhalak Közösségbe irányuló behozatalára engedéllyel rendelkező területek jegyzékének tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 3960. számú dokumentummal történt) (1)

5

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office