Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 222
50. évfolyam
2007. augusztus 28.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 991/2007/EK rendelete (2007. augusztus 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 992/2007/EK rendelete (2007. augusztus 27.) bioetanolként való Közösségen belüli felhasználásra szánt boralkohol értékesítését célzó versenytárgyalási eljárás indításáról

3

 

*

A Bizottság 993/2007/EK rendelete (2007. augusztus 27.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetően ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról szóló 1973/2004/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről

10

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/590/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. augusztus 27.) a magas patogenitású madárinfluenza elleni megelőző védőoltásnak és az ehhez kapcsolódó, állatok mozgására vonatkozó rendelkezéseknek a hollandiai bevezetéséről (az értesítés a C(2007) 3977. számú dokumentummal történt)

16

  

2007/591/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. augusztus 27.) Németországban a baromfiknál előforduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló 2006/415/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 4070. számú dokumentummal történt) (1)

21

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office