Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 221
50. évfolyam
2007. augusztus 25.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/566/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. július 23.) a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás, valamint négy kapcsolódó megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

1

  

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és Izland között a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás ideiglenes alkalmazásáról, valamint négy kapcsolódó megállapodás ideiglenes alkalmazásáról

3

  

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és a Liechtensteini Hercegség között a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás ideiglenes alkalmazásáról, valamint négy kapcsolódó megállapodás ideiglenes alkalmazásáról

7

  

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és a Norvég Királyság között a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás ideiglenes alkalmazásáról, valamint négy kapcsolódó megállapodás ideiglenes alkalmazásáról

11

  

Megállapodás a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről

15

  

Záróokmány

32

  

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és a Norvég Királyság között a Bulgária gazdasági növekedése és fenntartható fejlődése érdekében elfogadott együttműködési programról

46

  

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és a Norvég Királyság között a Románia gazdasági növekedése és fenntartható fejlődése érdekében elfogadott együttműködési programról

52

  

Kiegészítő jegyzőkönyv az Európai Gazdasági Közösség és Izland közötti megállapodáshoz a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel

58

  

Kiegészítő jegyzőkönyv az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel

62
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office