Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 220
50. évfolyam
2007. augusztus 25.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 990/2007/EK rendelete (2007. augusztus 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/585/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. július 10.) az Európai Közösség és Izrael Állam között létrejött, a tudományos és műszaki együttműködésre vonatkozó megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

3

  

Megállapodás az Európai Közösség és Izrael Állam közötti tudományos és műszaki együttműködésről

5

  

Záróokmány

19

  

Bizottság

  

2007/586/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. augusztus 20.) a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó egyes hús- és tejipari termékeknek Bulgáriából egyéb tagállamokba való szállítása tekintetében átmeneti intézkedések megállapításáról szóló 2007/31/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 3894. számú dokumentummal történt) (1)

22

  

2007/587/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. augusztus 24.) 2006-ban és 2007-ben Olaszországban a sertések hólyagos betegségének leküzdését célzó biztonsági intézkedésekhez történő közösségi pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2007) 3957. számú dokumentummal történt)

25

  

2007/588/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. augusztus 24.) az egyesült királyságbeli ragadós száj- és körömfájás elleni egyes védekezési intézkedésekről szóló 2007/554/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 4058. számú dokumentummal történt) (1)

27

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office