Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 219
50. évfolyam
2007. augusztus 24.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 986/2007/EK rendelete (2007. augusztus 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 987/2007/EK rendelete (2007. augusztus 22.) a Németország lobogója alatt közlekedő hajók számára a IIa és IV övezet közösségi vizein a rombuszhalfélékre irányuló halászat tilalmáról

3

 

*

A Bizottság 988/2007/EK rendelete (2007. augusztus 22.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók számára az ICES I és II övezet norvég vizein a közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

5

 

*

A Bizottság 989/2007/EK rendelete (2007. augusztus 23.) egyes elnevezéseknek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Barèges-Gavarnie (OEM) – Hořické trubičky (OJF))

7

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/580/EK

 
 

*

A Bizottsági határozata (2007. április 24.) a Szlovénia által a minősített energiatermelőkről szóló törvény értelmében alkalmazott állami támogatási rendszerről, ügyszám: C 7/2005 (az értesítés a C(2007) 1181. számú dokumentummal történt) (1)

9

  

2007/581/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. április 24.) a C 26/2006 (ex N 110/2006) számú állami támogatásról, átmeneti védekezési mechanizmus a portugáliai hajógyártási ágazat javára (az értesítés a C(2007) 1756. számú dokumentummal történt) (1)

25

  

2007/582/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. május 10.) a C 4/2006. (ex N 180/2005.) számú állami támogatásra vonatkozólag – Portugália – támogatás a Djebel részére (az értesítés a C(2007) 1959. számú dokumentummal történt) (1)

30

  

2007/583/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. június 21.) C 17/2006 (ex N 3/2006) állami támogatás, az Autoeuropa – Automóveis Lda, Portugália számára nyújtott képzési támogatásról (az értesítés a C(2007) 3130. számú dokumentummal történt) (1)

36

  

2007/584/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. augusztus 21.) a 64/432/EGK tanácsi irányelvnek a szarvasmarhafélék Közösségen belüli kereskedelme esetében a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitisével kapcsolatos további garanciákra vonatkozó végrehajtásáról és az egyes tagállamok által benyújtott felszámolási programok jóváhagyásáról szóló 2004/558/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 3905. számú dokumentummal történt) (1)

37

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office