Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 218
50. évfolyam
2007. augusztus 23.



Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 983/2007/EK rendelete (2007. augusztus 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 984/2007/EK rendelete (2007. augusztus 22.) gabonaágazatban 2007. augusztus 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 961/2007/EK rendelet módosításáról

3

  

A Bizottság 985/2007/EK rendelete (2007. augusztus 22.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történő cukortermék-behozatalra vonatkozó, 2007. augusztus 13. és 17. között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható meghatározásáról

6

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/571/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. augusztus 21.) a hasított sertések lettországi osztályozási módszerének engedélyezéséről szóló 2005/307/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 3915. számú dokumentummal történt)

10

  

2007/572/EK

 
 

*

Az EK-Svájc Vegyes Bizottság 2/2007 határozata (2007. július 26.) a teljes tejpor svájci hazai referenciaárának kiigazításáról

14




HU



Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.



Managed by the Publications Office