Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 217
50. évfolyam
2007. augusztus 22.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 974/2007/EK rendelete (2007. augusztus 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 975/2007/EK rendelete (2007. augusztus 21.) a 2007. augusztus 1. és szeptember 30. közötti időszakra a kvótán felül előállított izogklükóz kivitelére vonatkozó mennyiségi korlátozás megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 976/2007/EK rendelete (2007. augusztus 21.) a 2007/2008-as értékesítési kampányra vonatkozóan bizonyos aszalási célú mazsolaszőlő-fajták művelési támogatásának és a filoxérával sújtott szőlőültetvények újratelepítési támogatásának meghatározásáról

7

 

*

A Bizottság 977/2007/EK rendelete (2007. augusztus 20.) az 1555/96/EK rendelet módosításáról az almára vonatkozó kiegészítő vámok küszöbszintjei tekintetében

9

 

*

A Bizottság 978/2007/EK rendelete (2007. augusztus 21.) az egyes szarvasmarhafélék árának reprezentatív közösségi piacokon történő felmérése tekintetében az 1254/1999/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 2273/2002/EK rendelet módosításáról

11

 

*

A Bizottság 979/2007/EK rendelete (2007. augusztus 21.) a Kanadából származó sertéshúsra vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről

12

 

*

A Bizottság 980/2007/EK rendelete (2007. augusztus 21.) az új-zélandi vajra vonatkozó WTO-vámkontingens 2007 szeptembere és decembere közötti kezelésével kapcsolatos különleges intézkedésekről, a 2535/2001/EK rendelet módosításáról és az attól való eltérésről

18

 

*

A Bizottság 981/2007/EK rendelete (2007. augusztus 21.) a felvásárlást, raktározást és forgalomba hozatalt magukban foglaló intervenciós intézkedések finanszírozási költségeire alkalmazandó kamatlábaknak az EMOGA számára a 2007-es számviteli évre történő meghatározásáról szóló 1489/2006/EK rendelet módosításáról

21

 

*

A Bizottság 982/2007/EK rendelete (2007. augusztus 21.) egyes elnevezéseknek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Pimentón de la Vera (OEM) – Karlovarský suchar (OFJ) – Riso di Baraggia Biellese e Vercellese (OEM))

22

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/567/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. augusztus 7.) a közös halászati politika megfigyelési és ellenőrzési rendszereinek végrehajtása során, 2007-ben felmerült tagállami kiadásokhoz nyújtandó közösségi pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2007) 3747. számú dokumentummal történt)

24

  

2007/568/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. augusztus 20.) a 2006-os egyesült királyságbeli Newcastle-betegség elleni küzdelemre irányuló biztonsági intézkedésekhez történő közösségi pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2007) 3891. számú dokumentummal történt)

33

  

2007/569/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. augusztus 20.) a 2007. évi madárinfluenza egyesült királyságbeli leküzdését célzó biztonsági intézkedéseket szolgáló közösségi pénzügyi hozzájárulás odaítéléséről (az értesítés a C(2007) 3892. számú dokumentummal történt)

34

  

2007/570/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. augusztus 20.) a vírusos vérfertőzés (VHS), illetve a fertőző vérképzőszervi elhalás (IHN) halbetegség tekintetében a „mentes övezet” vagy „nem mentes övezetben lévő mentes halgazdaság” minősítés megszerzésére irányuló programok jóváhagyásáról szóló 2003/634/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 3902. számú dokumentummal történt) (1)

36

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office