←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 212
50. évfolyam
2007. augusztus 14.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 959/2007/EK rendelete (2007. augusztus 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/555/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. augusztus 1.) egyes lengyelországi húságazati létesítményekre vonatkozóan a 2003. évi csatlakozási okmány XII. melléklete B. függelékének módosításáról (az értesítés a C(2007) 3614. számú dokumentummal történt) (1)

3

  

2007/556/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. augusztus 1.) a Közösségben a baromfiknál előforduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló 2006/415/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 3696. számú dokumentummal történt) (1)

10

  

2007/557/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. augusztus 2.) a 852/2004/EK és a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet követelményeire tekintettel a nyerstej feldolgozólétesítményekbe való szállítására és e nyerstej romániai feldolgozására vonatkozó egyes átmeneti intézkedések elfogadásáról szóló 2007/27/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 3653. számú dokumentummal történt) (1)

15

  

2007/558/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. augusztus 2.) a 92/452/EGK határozatnak egyes amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő és embrió-előállító munkacsoportok tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 3655. számú dokumentummal történt) (1)

18

  

2007/559/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. augusztus 2.) a 2003/467/EK határozat Lengyelország egyes közigazgatási egységeinek a szarvasmarhák enzootikus leukózisától hivatalosan mentessé nyilvánításának tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 3657. számú dokumentummal történt) (1)

20

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office