←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 211
50. évfolyam
2007. augusztus 11.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 956/2007/EK rendelete (2007. augusztus 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 957/2007/EK rendelete (2007. augusztus 10.) a 712/2007/EK rendeletnek a tagállami intervenciós hivatalok birtokában lévő gabonafélék közösségi piacon történő viszonteladására irányuló folyamatos pályázati eljárás tárgyát képező mennyiségek tekintetében történő módosításáról

3

 

*

Az Európai Központi Bank 958/2007/EK rendelete (2007. július 27.) a befektetési alapok eszközeiről és kötelezettségeiről szóló statisztikákról (EKB/2007/8)

8
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office