←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 210
50. évfolyam
2007. augusztus 10.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 946/2007/EK rendelete (2007. augusztus 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 947/2007/EK rendelete (2007. augusztus 9.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

3

  

A Bizottság 948/2007/EK rendelete (2007. augusztus 9.) a 900/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

5

  

A Bizottság 949/2007/EK rendelete (2007. augusztus 9.) a 38/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

6

  

A Bizottság 950/2007/EK rendelete (2007. augusztus 9.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

7

 

*

A Bizottság 951/2007/EK rendelete (2007. augusztus 9.) az európai szomszédsági és partnerségi támogatási eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében finanszírozott, határokon átnyúló együttműködési programok végrehajtási szabályainak megállapításáról

10

 

*

A Bizottság 952/2007/EK rendelete (2007. augusztus 9.) egy bejegyzett megnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásából történő törléséről (Newcastle Brown Ale (OFJ))

26

  

A Bizottság 953/2007/EK rendelete (2007. augusztus 9.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

28

  

A Bizottság 954/2007/EK rendelete (2007. augusztus 9.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta módosításáról

30

  

A Bizottság 955/2007/EK rendelete (2007. augusztus 9.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

32

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/554/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. augusztus 9.) az egyesült királyságbeli ragadós száj- és körömfájás elleni egyes védekezési intézkedésekről és a 2007/552/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2007) 3901. számú dokumentummal történt) (1)

36

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office