←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 208
50. évfolyam
2007. augusztus 9.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 942/2007/EK rendelete (2007. augusztus 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 943/2007/EK rendelete (2007. augusztus 8.) a termelőknek fizetendő minimumár megállapításáról az aszalt szilva esetében, valamint az aszalt szilvára vonatkozó termelési támogatás összegének meghatározásáról, a 2007/2008-as értékesítési kampányra vonatkozóan

3

  

A Bizottság 944/2007/EK rendelete (2007. augusztus 8.) a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

4

  

A Bizottság 945/2007/EK rendelete (2007. augusztus 8.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történő cukortermék-behozatalra vonatkozó, 2007. július 30. és augusztus 3. között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható meghatározásáról

6

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/553/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. augusztus 2.) a monokarbamid-dihidrogénszulfátnak és a dimetipinnek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2007) 3646. számú dokumentummal történt) (1)

10

 
  

IV Egyéb jogi aktusok

 
  

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 246/06/COL (2006. szeptember 6.) a Közösségbe harmadik országból behozott élő állatok és állati termékek állat-egészségügyi ellenőrzésére jóváhagyott izlandi és norvégiai állat-egészségügyi határállomásoknak az EGT-megállapodás I. melléklete I. fejezete 1.2. része 39. pontjában szereplő jegyzékének módosításáról és a 2002. május 24-i 86/02/COL EFTA felügyeleti hatósági határozat hatályon kívül helyezéséről

12

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az Európai Unió és Brunei közötti, Bruneinek az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevékenykedő megfigyelőmissziójában (acehi megfigyelőmisszió - AMM) való részvételére vonatkozó, levélváltás formájában létrejött megállapodáshoz (  HL L 183., 2007.7.13.)

16

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office