←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 206
50. évfolyam
2007. augusztus 7.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 934/2007/EK rendelete (2007. augusztus 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 935/2007/EK rendelete (2007. augusztus 6.) a feldolgozatlan szárított szőlő és szárított füge raktározásához nyújtott támogatás összegének a 2006/2007 gazdasági évre történő meghatározásáról

3

 

*

A Bizottság 936/2007/EK rendelete (2007. augusztus 6.) a feldolgozatlan szárított szőlő és szárított füge raktározási ügynökségek által alkalmazandó felvásárlási árának a 2007/2008 gazdasági évre történő meghatározásáról

4

 

*

A Bizottság 937/2007/EK rendelete (2007. augusztus 6.) az intervenciós készletekből származó élelmiszerek a Közösség legrászorultabb személyei ellátását célzó, a 2007-es költségvetési év terhére a tagállamoknak nyújtott támogatási terv elfogadásáról szóló 1539/2006/EK rendelet módosításáról és a 3149/92/EGK rendelettől való eltérésről

5

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/552/EK

 
 

*

A Bizottság határozata 2007. augusztus 6. az egyesült királyságbeli ragadós száj- és körömfájás elleni ideiglenes védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2007) 3852. számú dokumentummal történt) (1)

10

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office