←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 202
50. évfolyam
2007. augusztus 3.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 925/2007/EK rendelete (2007. július 23.) a Pakisztánból származó pamutféle ágyneműk behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 397/2004/EK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 926/2007/EK rendelete (2007. augusztus 2.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

8

 

*

A Bizottság 927/2007/EK rendelete (2007. augusztus 2.) a borkészítés melléktermékeinek az 1493/1999/EK tanácsi rendeletben előírt kezelésére vonatkozó, a 2007/2008-as borászati évben Romániában végrehajtandó átmeneti intézkedésről

10

  

A Bizottság 928/2007/EK rendelete (2007. augusztus 2.) a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

11

 

*

A Bizottság 929/2007/EK rendelete (2007. augusztus 2.) a Németország lobogója alatt közlekedő hajók által a Skagerrakban folytatott tőkehalhalászat tilalmáról

13

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2007/50/EK irányelve (2007. augusztus 2.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a beflubutamid és a Spodoptera exigua sejtmagpolihedrózis-vírus hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (1)

15

  

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT HATÁROZATOK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 930/2007/EK határozata (2007. június 7.) az EU Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontja szerint történő igénybevételéről

18

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/546/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. március 22.) az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint a Moldovai Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

19

  

2007/546/EK

 
 

*

Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, és másrészről a Moldovai Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a partnerségi és együttműködési megállapodáshoz történő csatlakozásáról

21

  

2007/547/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. június 5.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Örmény Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

25

  

2007/547/EK

 
 

*

Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Örmény Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a partnerségi és együttműködési megállapodáshoz történő csatlakozásának figyelembevételéről

26

  

2007/548/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. június 5.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

30

  

2007/548/EK

 
 

*

Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Grúzia közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a partnerségi és együttműködési megállapodáshoz történő csatlakozásának figyelembevételéről

31

  

2007/549/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. július 16.) a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között az AKCS-EK partnerségi megállapodással összhangban a 2008-2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó közösségi támogatás finanszírozásáról és az EK-Szerződés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról szóló, 2006. július 17-i belső megállapodás módosításáról

35

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office