←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 201
50. évfolyam
2007. augusztus 2.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 919/2007/EK rendelete (2007. augusztus 1.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 920/2007/EK rendelete (2007. augusztus 1.) a mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtaelnevezéseinek alkalmasságára vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló 930/2000/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 921/2007/EK rendelete (2007. augusztus 1.) a 2007/2008-as gazdasági évben Bulgáriában és Romániában a feldolgozásra szánt paradicsomra vonatkozó szerződések aláírására megszabott határidő tekintetében az 1535/2003/EK rendelettől való eltérésről

6

 

*

A Bizottság 922/2007/EK rendelete (2007. augusztus 1.) a Bulgária és Románia részére a szerkezetátalakítás és átállítás céljából megítélt keretösszegekkel kapcsolatos átmeneti rendelkezések tekintetében az 1227/2000/EK rendelettől való eltérésről

7

 

*

A Bizottság 923/2007/EK rendelete (2007. augusztus 1.) az 1623/2000/EK rendeletnek a borkészítés melléktermékeinek lepárlására vonatkozó bizonyos határidők tekintetében történő módosításáról

9

  

A Bizottság 924/2007/EK rendelete (2007. augusztus 1.) gabonaágazatban 2007. augusztus 1-jétől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 918/2007/EK rendelet módosításáról

10

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/544/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. július 23.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvének megkötéséről a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából

13

  

2007/545/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2007. július 23.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy dán tagjának kinevezéséről

14

 

*

Kiegészítés a Bulgáriának és Romániának az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló egyezményhez (Europol-egyezmény) való csatlakozásáról szóló, 2007. július 23-i 2007/543/EK tanácsi határozathoz (  HL L 200., 2007.8.1.)

15
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office