←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 198
50. évfolyam
2007. július 31.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 906/2007/EK rendelete (2007. július 23.) a Japánból származó televíziós kamerarendszerek behozatalára vonatkozó 1910/2006/EK rendelettel elrendelt dömpingellenes intézkedések időközi felülvizsgálatának megszüntetéséről és az 1910/2006/EK rendelettel elrendelt dömpingellenes intézkedések hatályon kívül helyezéséről

1

 

*

A Tanács 907/2007/EK rendelete (2007. július 23.) az Oroszországból származó karbamid behozatalára kivetett dömpingellenes vámnak a 384/96/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti lejárati felülvizsgálatot követően történő hatályon kívül helyezéséről és az Oroszországból származó ilyen behozatalok 11. cikk (3) bekezdése szerinti részleges időközi felülvizsgálatainak megszüntetéséről

4

  

A Bizottság 908/2007/EK rendelete (2007. július 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

20

  

A Bizottság 909/2007/EK rendelete (2007. július 30.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

22

  

A Bizottság 910/2007/EK rendelete (2007. július 30.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

24

  

A Bizottság 911/2007/EK rendelete (2007. július 30.) a maláta exportjára adható visszatérítések rögzítéséről

26

  

A Bizottság 912/2007/EK rendelete (2007. július 30.) a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

28

  

A Bizottság 913/2007/EK rendelete (2007. július 30.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

30

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/539/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. július 4.) a Japánból származó egyes kamerarendszerek behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megszüntetéséről

32

  

2007/540/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. július 30.) a 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a halon 2402 bulgáriai használata tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 3594. számú dokumentummal történt)

35
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office