←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 195
50. évfolyam
2007. július 27.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 882/2007/EK rendelete (2007. július 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 883/2007/EK rendelete (2007. július 26.) a gabonafélék intervenciós hivatalok által történő átvételére vonatkozó eljárások létrehozásáról, valamint a gabona minőségének meghatározására szolgáló elemzési módszerek megállapításáról szóló 824/2000/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 884/2007/EK rendelete (2007. július 26.) az E 128 Vörös 2G élelmiszer-színezékként történő felhasználását felfüggesztő sürgősségi intézkedésekről (1)

8

  

A Bizottság 885/2007/EK rendelete (2007. július 26.) a vajra szóló export-visszatérítés meg nem állapításáról az 581/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében

10

  

A Bizottság 886/2007/EK rendelete (2007. július 26.) a 996/2007/EK rendelettel megnyitott, sovány marha- és borjúdagadóra vonatkozó vámkontingens keretében a 2007. július 1-jétől2008. június 30-ig terjedő időszakra benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

11

  

A Bizottság 887/2007/EK rendelete (2007. július 26.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

12

  

A Bizottság 888/2007/EK rendelete (2007. július 26.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

15

  

A Bizottság 889/2007/EK rendelete (2007. július 26.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

19

  

A Bizottság 890/2007/EK rendelete (2007. július 26.) a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

22

  

A Bizottság 891/2007/EK rendelete (2007. július 26.) a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

24

  

A Bizottság 892/2007/EK rendelete (2007. július 26.) a 327/98/EK rendelettel a 2007. júliusi alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében történő rizsbehozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról

25

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2007/48/EK irányelve (2007. július 26.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában egyes mezőgazdasági növényfajok fajtái esetében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában a végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/90/EK irányelv módosításáról (1)

29

 

*

A Bizottság 2007/49/EK Irányelve (2007. július 26.) a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában a zöldségfajok egyes fajtáinak a vizsgálatakor minimálisan figyelembe vett jellemzők és a vizsgálat elvégzésének minimumkövetelményei tekintetében történő végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/91/EK irányelv módosításáról (1)

33

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/529/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. március 21.) a Szlovák Köztársaság által a Slovenské lodenice Komárno vállalatnak nyújtandó C 21/06 (ex N 635/05) számú állami támogatásról (az értesítés a C(2007) 1182. számú dokumentummal történt) (1)

36

  

2007/530/Euratom

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. július 17.) a nukleáris biztonsággal és hulladékkezeléssel foglalkozó európai magas szintű csoport létrehozásáról (1)

44

  

2007/531/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. július 26.) a szerves oldószerek egyes tevékenységeknél és berendezésekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról szóló 1999/13/EK tanácsi irányelv 2008 és 2010 közötti időszakban történő végrehajtására vonatkozó tagállami jelentésekhez kapcsolódó kérdőívről (az értesítés a C(2007) 3547. számú dokumentummal történt)

47

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office