←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 194
50. évfolyam
2007. július 26.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 879/2007/EK rendelete (2007. július 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 880/2007/EK rendelete (2007. július 25.) a gabonaágazatra vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek és vámplafonok megnyitásáról és kezeléséről szóló 2133/2001/EK rendeletnek a 230990 KN-kód alá tartozó, az állati takarmányozásra használt készítmények tekintetében való módosításáról

3

  

A Bizottság 881/2007/EK rendelete (2007. július 25.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történő cukortermék-behozatalra vonatkozó, 2007. július 9. és 20. között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható meghatározásáról

5

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/527/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. július 25.) Bulgária és Románia számára a 2003. január 1-je és 2006. december 31-e között felhalmozódott készletek tekintetében az erdészeti szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló 1999/105/EK irányelvtől való eltérés engedélyezéséről (az értesítés a C(2007) 3541. számú dokumentummal történt)

9

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/528/KKBP együttes fellépése (2007. július 23.) a mértéktelen sérülést okozónak vagy megkülönböztetés nélkül hatónak tekinthető egyes hagyományos fegyverek alkalmazásának betiltásáról, illetőleg korlátozásáról szóló egyezménynek az európai biztonsági stratégia keretében történő támogatásáról

11
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office