←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 192
50. évfolyam
2007. július 24.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 865/2007/EK rendelete (2007. július 10.) a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló 2371/2002/EK rendelet módosításáról

1

 

*

A Tanács 866/2007/EK rendelete (2007. július 23.) az egyes, Libériával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 234/2004/EK rendelet módosításáról

4

  

A Bizottság 867/2007/EK rendelete (2007. július 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

9

 

*

A Bizottság 868/2007/EK rendelete (2007. július 23.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Miel de Galicia vagy Mel de Galicia (OFJ))

11

 

*

A Bizottság 869/2007/EK rendelete (2007. július 23.) a marhahúságazatban egyes behozatali vámkontingenseken belüli behozatali jogokra vonatkozó biztosítékoknak Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozása miatti felszabadításáról

19

 

*

A Bizottság 870/2007/EK rendelete (2007. július 20.) a Németország lobogója alatt közlekedő hajók számára a Balti-tenger 25-32 alkörzetében (közösségi vizek) a közönséges tőkehalhalra irányuló halászat tilalmáról

20

  

A Bizottság 871/2007/EK rendelete (2007. július 23.) az egyes tejtermékekre vonatkozóan a 2535/2001/EK rendelet által megnyitott egyes vámkontingensek keretében 2007 júliusában benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

22

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/518/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2007. július 10.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy spanyol tagjának kinevezéséről

25

  

2007/519/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. július 16.) a schengeni konzultációs hálózat 2. részének módosításáról (technikai előírások)

26

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/520/KKBP együttes fellépése (2007. július 23.) a jogállamiság területére és esetlegesen más területekre irányuló koszovói EU válságkezelési műveletre tekintettel egy uniós tervezőcsoport (EUPT-Koszovó) létrehozásáról szóló 2006/304/KKBP együttes fellépés módosításáról és meghosszabbításáról

28

 

*

A Tanács 2007/521/KKBP határozata (2007. július 23.) a volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszék (ICTY) megbízatása hatékony végrehajtásának támogatására meghatározott intézkedések megújításáról szóló 2004/293/KKBP közös álláspont végrehajtásáról

30
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office