←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 191
50. évfolyam
2007. július 21.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 829/2007/EK rendelete (2007. június 28.) az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I., II., VII., VIII., X. és XI. mellékletének egyes állati melléktermékek forgalomba hozatala tekintetében történő módosításáról (1)

1

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office