←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 190
50. évfolyam
2007. július 21.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 856/2007/EK rendelete (2007. július 16.) a Kínai Népköztársaságból származó ferromolibdén behozatalára a 215/2002/EK rendelettel kivetett végleges dömpingellenes vám felfüggesztésének meghosszabbításáról

1

  

A Bizottság 857/2007/EK rendelete (2007. július 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

  

A Bizottság 858/2007/EK rendelete (2007. július 20.) a 2007. szeptember 1-jétőlnovember 30-ig tartó alidőszakban történő fokhagyma-behozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról

5

 

*

A Bizottság 859/2007/EK rendelete (2007. július 20.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 82. alkalommal történő módosításáról

7

  

A Bizottság 860/2007/EK rendelete (2007. július 20.) a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

10

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/513/Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2007. július 10.) az Európai Atomenergia-közösségnek a nukleáris anyagok és a nukleáris létesítmények fizikai védelméről szóló módosított egyezményhez történő csatlakozása jóváhagyásáról

12

  

2007/513/Euratom

 
 

*

Az Európai Atomenergia-közösség nyilatkozata a CPPNM 18. cikkének (4) bekezdése és 17. cikkének (3) bekezdése alapján

14

  

2007/514/Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2007. július 10.) az Euratom Ellátási Ügynökség tanácsadó bizottsága tagjainak kinevezéséről

15

  

Bizottság

  

2007/515/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. március 21.) a Németország által a Bavaria Film GmbH javára nyújtott állami támogatásról - C 51/03 (ex NN 57/03) számú ügy (az értesítés a C(2007) 1170. számú dokumentummal történt) (1)

18

  

2007/516/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. július 19.) a brojlerállományokban a Campylobacter spp. előfordulási gyakoriságát és antibiotikumokkal szembeni ellenálló képességét, valamint a brojlertetemekben a Campylobacter spp. és a Salmonella spp. előfordulási gyakoriságát vizsgáló, a tagállamokban végzendő felméréshez való közösségi pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2007) 3440. számú dokumentummal történt)

25

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/517/KKBP együttes fellépése (2007. július 16.) az egy esetleges, európai uniós különleges képviselői komponenst is magában foglaló koszovói nemzetközi polgári misszió létrehozásának előkészítésében részt vevő uniós csoport (NPM/EUKK előkészítő csoport) létrehozásáról szóló 2006/623/KKBP együttes fellépés módosításáról és kiterjesztéséről

38

 
   
  

Az Olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office