←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 186
50. évfolyam
2007. július 18.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 835/2007/EK rendelete (2007. július 10.) a 974/98/EK rendeletnek az euro Cipruson való bevezetése tekintetében történő módosításáról

1

 

*

A Tanács 836/2007/EK rendelete (2007. július 10.) a 974/98/EK rendeletnek az euro Máltán való bevezetése tekintetében történő módosításáról

3

  

A Bizottság 837/2007/EK rendelete (2007. július 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

5

  

A Bizottság 838/2007/EK rendelete (2007. július 17.) a marha- és borjúhúsra vonatkozó export-visszatérítések rögzítéséről

7

  

A Bizottság 839/2007/EK rendelete (2007. július 17.) a tojásra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

11

  

A Bizottság 840/2007/EK rendelete (2007. július 17.) a baromfihúsra vonatkozó export-visszatérítések mértékének megállapításáról

13

  

A Bizottság 841/2007/EK rendelete (2007. július 17.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

15

  

A Bizottság 842/2007/EK rendelete (2007. július 17.) a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

17

 

*

A Bizottság 843/2007/EK rendelete (2007. július 17.) a 712/2007/EK rendeletnek a tagállamok intervenciós hivatalai birtokában lévő gabonaféléknek a közösségi piacon történő viszonteladására irányuló folyamatos pályázati felhívás tárgyát képező mennyiségek tekintetében történő módosításáról

19

 

*

A Bizottság 844/2007/EK rendelete (2007. július 17.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 81. alkalommal történő módosításáról

24

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/503/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. július 10.) a Szerződés 122. cikkének (2) bekezdésével összhangban a közös valuta Ciprus általi, 2008. január 1-jén történő bevezetéséről

29

  

2007/504/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. július 10.) az EK-Szerződés 122. cikkének (2) bekezdésével összhangban a közös valuta Málta általi, 2008. január 1-jén történő bevezetéséről

32

  

Bizottság

  

2007/505/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. január 24.) a „cukorgyártás során keletkező iszapok hasznosítása” környezetvédelmi demonstrációs projektbe való beruházások állami támogatásról (az értesítés a C(2007) 121. számú dokumentummal történt)

35

  

2007/506/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. június 21.) a szappanokra, samponokra és hajöblítő balzsamokra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról (az értesítés a C(2007) 3127. számú dokumentummal történt) (1)

36

  

2007/507/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. július 16.) a 2006/140/EK határozatnak a ciprusi kecskékben meglévő TSE-rezisztens PrP-génekre vonatkozó vizsgálathoz kapcsolódó, 2007. évi közösségi pénzügyi hozzájárulás tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 3369. számú dokumentummal történt)

46

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office