←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 185
50. évfolyam
2007. július 17.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 830/2007/EK rendelete (2007. július 16.) a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló, 817/2006/EK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 831/2007/EK rendelete (2007. július 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

5

 

*

A Bizottság 832/2007/EK rendelete (2007. július 16.) a 197/2006/EK rendeletnek a korábban élelmiszerként használt termékek felhasználása tekintetében történő módosításáról és az ilyen élelmiszerekre vonatkozó átmeneti intézkedések érvényességének a meghosszabbításáról (1)

7

 

*

A Bizottság 833/2007/EK rendelete (2007. július 16.) a közúti árufuvarozásra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló 1172/98/EK tanácsi rendeletben előírt átmeneti időszak befejezéséről (1)

9

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/498/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. február 7.) az Olaszország által a 21/2003. sz. szicíliai regionális törvény 14., 15. és 16. cikke értelmében nyújtani kívánt támogatási programról C 31/2005 (ex N 329/2004) (az értesítés a C(2007) 285. számú dokumentummal történt) (1)

10

  

2007/499/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. február 21.) a Szardínia régióban a Nuova Mineraria Silius SpA-nak nyújtott C 16/2006 (ex NN 34/2006) sz. állami támogatásról (az értesítés a C(2007) 473. számú dokumentummal történt) (1)

18

  

2007/500/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. július 16.) a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló 1348/2000/EK tanácsi rendelet alapján az átvevő intézmények kézikönyvének és a kézbesíthető iratok gyűjteményének elfogadásáról szóló 2001/781/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 3365. számú dokumentummal történt)

24

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/501/KKBP együttes fellépése (2007. július 16.) az Európai Unió terrorizmusellenes stratégiájának végrehajtása keretében a terrorizmussal foglalkozó afrikai tanulmányi és kutatóközponttal folytatott együttműködésről

31

 
   
  

Az Olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office