←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 184
50. évfolyam
2007. július 14.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 824/2007/EK rendelete (2007. július 10.) az egyes halászati termékekre vonatkozó autonóm közösségi vámkontingensek 2007 és 2009 közötti időszakra való megnyitásáról és kezeléséről (1)

1

 

*

A Bizottság és a Tanács nyilatkozata [Magyar nyelven nem elérhető !]

5

  

A Bizottság 825/2007/EK rendelete (2007. július 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

6

  

A Bizottság 826/2007/EK rendelete (2007. július 13.) az 1898/2005/EK rendelet II. címével megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 35. egyedi pályázati eljárássról

8

  

A Bizottság 827/2007/EK rendelete (2007. július 13.) a gabonaágazatban 2007. július 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

9

 

*

A Bizottság 828/2007/EK rendelete (2007. július 13.) egyes takarmány-adalékanyagok végleges és ideiglenes engedélyezéséről (1)

12

  

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/36/EK irányelve (2007. július 11.) az egyes részvényesi jogok gyakorlásáról a tőzsdén jegyzett társaságokban

17

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/38/EK irányelve (2007. július 11.) a Közösségben nyilvántartásba vett nehéz tehergépjárművek visszapillantó tükrökkel való utólagos felszereléséről

25

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/496/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. július 13.) a Közösségben a baromfiknál előforduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló 2006/415/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 3327. számú dokumentummal történt) (1)

29

  

Európai Központi Bank

  

2007/497/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2007. július 3.) a beszerzési szabályok meghatározásáról (EKB/2007/5)

34

 
   
  

Az Olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office