←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 183
50. évfolyam
2007. július 13.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 814/2007/EK rendelete (2007. július 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 815/2007/EK rendelete (2007. július 12.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről Exairetiko partheno elaiolado „Troizehnia” (Exeretiko partheno eleolado „Trizinia”) (OEM)

3

 

*

A Bizottság 816/2007/EK rendelete (2007. július 12.) a 3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított, Törökországból behozott egyes árukra alkalmazandó éves vámkontingensek megnyitásáról

5

  

A Bizottság 817/2007/EK rendelete (2007. július 12.) a vajra szóló export-visszatérítés meg nem állapításáról az 581/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében

12

  

A Bizottság 818/2007/EK rendelete (2007. július 12.) a kérelmek teljesítése százalékos mértékének és a visszatérítés végleges mértékének meghatározásáról a B rendszerű kiviteli engedélyek esetében a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom, narancs, citrom és alma)

13

  

A Bizottság 819/2007/EK rendelete (2007. július 12.) az A3 rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom, narancs, citrom, csemegeszőlő, alma és őszibarack)

15

  

A Bizottság 820/2007/EK rendelete (2007. július 12.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

17

  

A Bizottság 821/2007/EK rendelete (2007. július 12.) a 958/2006/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

19

  

A Bizottság 822/2007/EK rendelete (2007. július 12.) a 38/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

20

 

*

A Bizottság 823/2007/EK rendelete (2007. július 12.) a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajók számára az ICES VIII és IX övezetben (közösségi vizek és harmadik országok felségterületéhez vagy joghatósága alá nem tartozó vizek) a villás tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

21

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/490/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. június 5.) a németországi túlzott költségvetési hiányról szóló 2003/89/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

23

  

2007/491/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. július 10.) a tagállamok foglalkoztatáspolitikájára vonatkozó iránymutatásokról

25

  

Bizottság

  

2007/492/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. január 24.) a Németország által a Biria-csoportnak nyújtott C 38/2005 (ex NN 52/2004) állami támogatásról (az értesítés a C(2007) 130. számú dokumentummal történt) (1)

27

  

2007/493/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. február 7.) az Olaszország által a 17/2004 számú, Szicília régióra vonatkozó törvény 60. cikke alapján nyújtani kívánt C 34/2005 (ex N 113/2005) számú támogatási programról (az értesítés a C(2007) 284. számú dokumentummal történt) (1)

41

  

2007/494/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. március 7.) a Portugália által a C 41/2004 (ex N 221/2004) számmal nyújtani kívánt állami támogatásról, beruházási támogatás az ORFAMA, Organizaçao Fabril de Malhas S.A. részére (az értesítés a C(2007) 638. számú dokumentummal történt) (1)

46

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2005/495/KKBP határozata (2005. október 11.) az Európai Unió és Brunei, Szingapúr, Malajzia, Thaiföld és a Fülöp-szigetek közötti, ezen országoknak az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevékenykedő megfigyelőmissziójában (acehi megfigyelőmisszió - AMM) való részvételére vonatkozó, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

51

 

*

Az Európai Unió és Brunei közötti, Bruneinek az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevékenykedő megfigyelőmissziójában (acehi megfigyelőmisszió - AMM) való részvételére vonatkozó, levélváltás formájában létrejött megállapodás

52

 

*

Az Európai Unió és Szingapúr közötti, ezen országnak az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevékenykedő megfigyelőmissziójában (acehi megfigyelőmisszió - AMM) való részvételére vonatkozó, levélváltás formájában létrejött megállapodás

58

 

*

Az Európai Unió és Malajzia közötti, ezen országnak az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevékenykedő megfigyelőmissziójában (acehi megfigyelőmisszió - AMM) való részvételére vonatkozó, levélváltás formájában létrejött megállapodás

64

 

*

Az Európai Unió és Thaiföld közötti, ezen országnak az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevékenykedő megfigyelőmissziójában (acehi megfigyelőmisszió - AMM) való részvételére vonatkozó, levélváltás formájában létrejött megállapodás

70

 

*

Az Európai Unió és a Fülöp-szigetek közötti, ezen országnak az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevékenykedő megfigyelőmissziójában (acehi megfigyelőmisszió - AMM) való részvételére vonatkozó, levélváltás formájában létrejött megállapodás

76

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office