←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 181
50. évfolyam
2007. július 11.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 805/2007/EK rendelete (2007. július 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 806/2007/EK rendelete (2007. július 10.) a sertéshúságazatra vonatkozó vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről

3

 

*

A Bizottság 807/2007/EK rendelete (2007. július 10.) a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról

10

 

*

A Bizottság 808/2007/EK rendelete (2007. július 10.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezetben, a Vb övezet közösségi vizein, valamint a IIa, XII és XIV övezet nemzetközi vizein folytatott makrélahalászat tilalmáról

12

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/484/KKBP együttes fellépése (2007. július 10.) az Európai Uniónak a Grúziában/Dél-Oszétiában végrehajtandó konfliktusrendező folyamathoz történő további hozzájárulásáról szóló 2006/439/KKBP együttes fellépés meghosszabbításáról

14
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office