←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 179
50. évfolyam
2007. július 7.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 799/2007/EK rendelete (2007. július 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 800/2007/EK rendelete (2007. július 6.) a mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapításához adatokat szolgáltató üzemek kiválasztásáról szóló 1859/82/EGK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 801/2007/EK rendelete (2007. július 6.) az 1013/2006/EK rendelet III. vagy IIIA. mellékletében felsorolt egyes hulladékoknak a hulladékok határokat átlépő szállításának felügyeletéről szóló OECD-határozat hatálya alá nem tartozó egyes országokba történő hasznosítási célú kiviteléről (1)

6

 

*

A Bizottság 802/2007/EK rendelete (2007. július 5.) a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES IV övezetben és a IIa övezet közösségi vizein folytatott tőkehalhalászat tilalmáról

36

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/470/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. május 30.) az Európai Közösség és a Kirgiz Köztársaság kormánya között, a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

38

  

2007/470/EK

 
 

*

Megállapodás az Európai Közösség és a Kirgiz Köztársaság kormánya között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről

39

  

2007/471/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. június 12.) a schengeni vívmányok Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó rendelkezéseinek a Cseh Köztársaságban, az Észt Köztársaságban, a Lett Köztársaságban, a Litván Köztársaságban, a Magyar Köztársaságban, a Máltai Köztársaságban, a Lengyel Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban történő alkalmazásáról

46

  

2007/472/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. június 25.) a Schengeni Információs Rendszer technikai támogatóegysége (SIS központi rész) létesítésének és működésének költségeire vonatkozó pénzügyi szabályzat módosításáról szóló, az 1990. évi Schengeni Egyezmény által felállított Végrehajtó Bizottság határozatának módosításáról

50

  

2007/473/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. június 25.) az 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény alapján létrehozott Végrehajtó Bizottság által elfogadott SIRENE kézikönyv részei minősítési szintjének feloldásáról

52

  

Bizottság

  

2007/474/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. július 4.) Portugália számára a VIIIc és a Cádizi-öböl kivételével a IXa ICES-övezetben tölthető többletnapok biztosításáról (az értesítés a C(2007) 3186. számú dokumentummal történt)

53

  

MEGÁLLAPODÁSOK

  

Tanács

 

*

Az Európai Közösség és Kanada kormánya között a GATT XXIV. cikke 6. pontjának értelmében folytatott tárgyalások lezárásaként létrejött megállapodás hatálybalépésével kapcsolatos információ

55

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a visszatérítésben vagy egyéb támogatásban részesülő mezőgazdasági termékek kivitele során végzett ellenőrzésről szóló 386/90/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. november 26-i 2090/2002 bizottsági rendelethez (  HL L 322., 2002.11.27.) (Magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 37. kötet, 388. o.)

56

 
   
  

Az Olvasóhoz(lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office