←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 176
50. évfolyam
2007. július 6.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 791/2007/EK rendelete (2007. május 21.) az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-szigetekről, Francia Guyanáról és Réunionról mint legkülső régiókból származó egyes halászati termékek forgalomba hozatalakor felmerülő többletköltségek ellentételezésére vonatkozó rendszer bevezetéséről

1

  

A Bizottság 792/2007/EK rendelete (2007. július 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

5

  

A Bizottság 793/2007/EK rendelete (2007. július 5.) a 659/2007/EK rendelettel megnyitott, az egyes alpesi és hegyi fajtájú bikákra, tehenekre és üszőkre vonatkozó vámkontingensek keretében a 2007. július 1-jétől2008. június 30-ig terjedő időszakra benyújtott kérelmekhez kapcsolódó behozatali jogok odaítéléséről

7

  

A Bizottság 794/2007/EK rendelete (2007. július 5.) az 536/2007/EK rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2007 júniusának első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

8

  

A Bizottság 795/2007/EK rendelete (2007. július 5.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

9

  

A Bizottság 796/2007/EK rendelete (2007. július 5.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

12

  

A Bizottság 797/2007/EK rendelete (2007. július 5.) a borágazat termékeire vonatkozó kiviteli engedélyek kiállításáról

16

 

*

A Bizottság 798/2007/EK rendelete (2007. július 5.) az Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES VII g, VII h, VII j és VII k övezetben folytatott heringhalászat tilalmáról

17

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/464/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. június 5.) Málta túlzott költségvetési hiányának fennállásáról szóló 2005/186/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

19

  

2007/465/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. június 5.) a görögországi túlzott hiány fennállásáról szóló 2004/917/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

21

  

2007/466/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. június 28.) a Régiók Bizottsága hat svéd tagjának és kilenc svéd póttagjának kinevezéséről

23

  

Bizottság

  

2007/467/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. június 28.) a rádiófrekvenciás azonosítással foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról

25

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/468/KKBP együttes fellépése (2007. június 28.) az Átfogó Atomcsend-szerződés Szervezete (CTBTO) előkészítő bizottsága monitoring- és ellenőrzési képességeinek megerősítése céljából, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia intézkedéseinek végrehajtása keretében folytatott tevékenységeinek támogatásáról

31

 

*

A Tanács 2007/469/KKBP közös álláspontja (2007. június 28.) a vegyi fegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezmény (CWC) 2008. évi felülvizsgálati értekezletéről

39
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office