←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 174
50. évfolyam
2007. július 4.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 780/2007/EK rendelete (2007. július 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 781/2007/EK rendelete (2007. július 3.) a mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapítására használandó mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlap formájáról szóló 2237/77/EGK rendeletnek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

3

 

*

A Bizottság 782/2007/EK rendelete (2007. július 3.) a fejes káposztára és a kelkáposztára vonatkozó forgalmazási minőségszabvány megállapításáról szóló 634/2006/EK rendelet módosításáról

7

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/459/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. június 25.) az egyes harmadik országokból behozott bizonyos élelmiszerekre az ezen termékek aflatoxinnal való fertőződésének kockázata miatt vonatkozó különleges feltételekről szóló 2006/504/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 3020. számú dokumentummal történt) (1)

8

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office