←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 163
50. évfolyam
2007. június 23.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 709/2007/EK rendelete (2007. június 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 710/2007/EK rendelete (2007. június 22.) a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

3

  

A Bizottság 711/2007/EK rendelete (2007. június 22.) a 616/2007/EK rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingensek keretében 2007. júniusában benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

5

 

*

A Bizottság 712/2007/EK rendelete (2007. június 22.) a tagállamok intervenciós hivatalainak birtokában lévő gabonának a közösségi piacon történő továbbértékesítésére irányuló folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

7

 

*

A Bizottság 713/2007/EK rendelete (2007. június 21.) a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által a Skagerrakban folytatott tőkehalhalászat tilalmáról

14

  

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT HATÁROZATOK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 714/2007/EK határozata (2007. június 20.) a gömbfa osztályozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 68/89/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

16

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/436/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2007. június 7.) az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről

17

  

Bizottság

  

2007/437/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. június 19.) a haloxifop-R-nek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2007) 2548. számú dokumentummal történt) (1)

22

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti társulás létrehozásáról a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvéhez (protokollhoz) (  HL L 118., 2007.5.8.)

24

 
   
  

Az Olvasóhoz(lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office