←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 161
50. évfolyam
2007. június 22.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 700/2007/EK rendelete (2007. június 11.) a legfeljebb tizenkét hónapos szarvasmarhák húsának értékesítéséről

1

  

A Bizottság 701/2007/EK rendelete (2007. június 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

9

 

*

A Bizottság 702/2007/EK rendelete (2007. június 21.) az olívaolaj és az olívamaradék-olaj jellemzőiről és az ezekre vonatkozó elemzési módszerekről szóló 2568/91/EGK rendelet módosításáról

11

 

*

A Bizottság 703/2007/EK rendelete (2007. június 21.) az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének a dihidrosztreptomicin és a sztreptomicin tekintetében történő módosításáról (1)

28

 

*

A Bizottság 704/2007/EK rendelete (2007. június 21.) az iskolai tanulók tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló 2707/2000/EK rendelet módosításáról

31

 

*

A Bizottság 705/2007/EK rendelete (2007. június 21.) a feldolgozásra szánt körte támogatásának meghatározásáról a 2007/2008-as kereskedelmi kampányra vonatkozóan

32

 

*

A Bizottság 706/2007/EK rendelete (2007. június 21.) a járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó közigazgatási rendelkezéseknek és egyes légkondicionáló rendszerek szivárgásainak mérésére szolgáló harmonizált vizsgálatok az Európai Parlament és a Tanács 2006/40/EK irányelve értelmében történő megállapításáról (1)

33

  

A Bizottság 707/2007/EK rendelete (2007. június 21.) bioetanolként való Közösségen belüli felhasználásra szánt boralkohol értékesítését célzó versenytárgyalási eljárás indításáról

53

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2007/37/EK irányelve (2007. június 21.) a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/156/EGK tanácsi irányelv I. és III. mellékletének módosításáról (1)

60

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/431/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. június 7.) a tagállamoknak a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezményének az Európai Közösség érdekében történő megerősítésére való felhatalmazásáról

63

  

Bizottság

  

2007/432/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. június 18.) a Koreai Köztársaságból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében a 2002/499/EK határozat hatályának meghosszabbításáról (az értesítés a C(2007) 2495. számú dokumentummal történt)

65

  

2007/433/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. június 18.) a Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell Közösségbe történő behurcolásának és Közösségen belüli elterjedésének megelőzésére irányuló ideiglenes szükséghelyzeti intézkedésekről (az értesítés a C(2007) 2496. számú dokumentummal történt)

66

  

2007/434/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. június 21.) a Cseh Köztársaságban a baromfiknál előforduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló 2006/415/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 3120. számú dokumentummal történt) (1)

70

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office