←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 157
50. évfolyam
2007. június 19.



Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 676/2007/EK rendelete (2007. június 11.) az Északi-tengerben élő sima lepényhal és közönséges nyelvhal halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról

1

  

A Bizottság 677/2007/EK rendelete (2007. június 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

7

 

*

A Bizottság 678/2007/EK rendelete (2007. június 18.) a gyümölcs- és zöldségfélék (paradicsom, narancs, citrom, csemegeszőlő, alma és őszibarack) exportálására vonatkozó, A3 rendszerű kiviteli engedélyek elosztásával kapcsolatos pályázat meghirdetéséről

9

 

*

A Bizottság 679/2007/EK rendelete (2007. június 18.) a feldolgozásra szánt őszibarack támogatásának a 2007-2008-as gazdasági évre történő meghatározásáról

12

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2007/35/EK irányelve (2007. június 18.) a gépjárművek és pótkocsijaik világító és fényjelző berendezéseinek felszereléséről szóló 76/756/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (1)

14

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/420/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. június 11.) az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság Igazgatótanácsa egy tagjának a kinevezéséről

17

  

Bizottság

  

2007/421/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. június 14.) a 94/57/EK tanácsi irányelvnek megfelelően a tagállamok által elismert szervezetek listájának a közzétételéről szóló 96/587/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2007) 2379. számú dokumentummal történt) (1)

18

  

2007/422/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. június 18.) a 92/452/EGK határozatnak egyes argentínai, ausztráliai és amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő és embrió-előállító munkacsoportok tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 2498. számú dokumentummal történt) (1)

19

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/423/KKBP határozata (2007. június 18.) a volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszék (ICTY) megbízatása hatékony végrehajtásának támogatására meghatározott intézkedések megújításáról szóló 2004/293/KKBP közös álláspont végrehajtásáról

23

 
   
  

Az Olvasóhoz(lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 



HU



Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.



Managed by the Publications Office