←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 153
50. évfolyam
2007. június 14.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 650/2007/EK rendelete (2007. június 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 651/2007/EK rendelete (2007. június 8.) az egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

3

 

*

A Bizottság 652/2007/EK rendelete (2007. június 8.) az egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

6

 

*

A Bizottság 653/2007/EK rendelete (2007. június 13.) a 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének megfelelő biztonsági tanúsítványok és kérelemmel benyújtott dokumentáció egységes európai formátumának használatáról és a 2001/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében kibocsátott biztonsági tanúsítványok érvényességéről (1)

9

  

A Bizottság 654/2007/EK rendelete (2007. június 13.) a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

25

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/407/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. június 12.) a Salmonella baromfiban és sertésben való antimikrobiális rezisztenciájának harmonizált monitoringjáról (az értesítés a C(2007) 2421. számú dokumentummal történt) (1)

26

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

  

2007/408/IB

 
 

*

Tanácsi határozat (2007. június 12.) az Europol alkalmazottaira alkalmazandó alapfizetések és juttatások kiigazításáról

30

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office