←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 151
50. évfolyam
2007. június 13.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 643/2007/EK rendelete (2007. június 11.) a 41/2007/EK rendeletnek az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság ajánlásában meghatározott, a kékúszójú tonhalra vonatkozó helyreállítási terv tekintetében történő módosításáról

1

  

A Bizottság 644/2007/EK rendelete (2007. június 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

17

 

*

A Bizottság 645/2007/EK rendelete (2007. június 12.) a finomítóüzemek 2006/2007-es gazdasági év során történő ellátására szánt, az AKCS-országokból és Indiából származó nyers nádcukor végleges kiegészítő mennyiségének meghatározásáról

19

 

*

A Bizottság 646/2007/EK rendelete (2007. június 12.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a brojlercsirkékben előforduló Salmonella enteritidis és Salmonella typhimurium előfordulási gyakoriságának csökkentésére irányuló közösségi célkitűzés tekintetében történő végrehajtásáról és az 1091/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (1)

21

 

*

A Bizottság 647/2007/EK rendelete (2007. június 12.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram negyedik szakasza végrehajtásának további részletes szabályairól szóló 2229/2004/EK rendelet módosításáról (1)

26

 

*

A Bizottság 648/2007/EK rendelete (2007. június 11.) az Vb., a VI. és a VII. ICES-övezetben (közösségi vizek, valamint harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizek) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók számára a gránátoshalra irányuló halászat tilalmáról

28

 

*

A Bizottság 649/2007/EK rendelete (2007. június 12.) a IIa. és a IV ICES-övezet közösségi vizein, valamint a VI. ICES-övezet közösségi és nemzetközi vizein a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók számára a grönlandi laposhalra irányuló halászat tilalmáról

30

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/401/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. május 25.) a Régiók Bizottsága egy belga póttagjának kinevezéséről

32

  

Bizottság

  

2007/402/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. december 6.) a Németország által a Volkswerft Stralsund javára nyújtani tervezett C 6/2006 (ex N 417/2005) sz. állami támogatásról (az értesítés a C(2006) 5790. számú dokumentummal történt) (1)

33

  

2007/403/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. december 20.) egy vállalati összefonódásnak a közös piaccal és az EGT-megállapodás működésével összeférhetőnek való nyilvánításáról (Ügyszám: COMP/M.4215 - Glatfelter/Crompton Assets) (az értesítés a C(2006) 6764. számú dokumentummal történt) (1)

41

  

2007/404/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. június 12.) a novaluron új hatóanyagra vonatkozó ideiglenes engedélyek tagállamok által történő meghosszabbításának engedélyezéséről (az értesítés a C(2007) 2454. számú dokumentummal történt) (1)

45

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/405/KKBP együttes fellépése (2007. június 12.) az Európai Uniónak a Kongói Demokratikus Köztársaság biztonsági ágazatának reformja keretében folytatott rendfenntartó missziórjáról és annak a kongói igazságszolgáltatással való viszonyáról (EUPOL RD Congo)

46

 

*

A Tanács 2007/406/KKBP együttes fellépése (2007. június 12.) a Kongói Demokratikus Köztársaság biztonsági ágazatának reformja keretében az Európai Unió tanács- és segítségnyújtási missziójáról (EUSEC RD Congo)

52

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office