←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 150
50. évfolyam
2007. június 12.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 640/2007/EK rendelete (2007. június 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 641/2007/EK rendelete (2007. június 11.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről Banon (OEM)

3

 

*

A Bizottság 642/2007/EK rendelete (2007. június 11.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről Bryndza Podhalańska (OEM)

4

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/397/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. június 8.) a demográfiai kérdésekkel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról

5

  

2007/398/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. június 11.) a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó egyes hús- és tejipari termékeknek Bulgáriából egyéb tagállamokba való szállítása tekintetében átmeneti intézkedések megállapításáról szóló 2007/31/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 2386. számú dokumentummal történt) (1)

8

  

2007/399/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. június 11.) a 93/52/EGK határozatnak a Románia hivatalos brucellózismentességére (B. melitensis) vonatkozó nyilatkozat és a 2003/467/EK határozatnak a Szlovénia hivatalos szarvasmarha-brucellózismentességére vonatkozó nyilatkozat tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 2400. számú dokumentummal történt) (1)

11

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/400/KKBP közös álláspontja (2007. június 11.) a Libériával szembeni egyes korlátozó intézkedések megszüntetéséről

15

 
   
  

Az Olvasóhoz(lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office