←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 146
50. évfolyam
2007. június 8.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 631/2007/EK rendelete (2007. június 7.) a Szomáliával szembeni egyes korlátozó intézkedésekről szóló 147/2003/EK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 632/2007/EK rendelete (2007. június 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

5

 

*

A Bizottság 633/2007/EK rendelete (2007. június 7.) az előzetes tájékoztatás, a koordinálás és a légijáratok légiforgalmi irányító egységek közötti átadása céljára szolgáló légiforgalmi üzenettovábbítási protokoll használatára vonatkozó követelmények megállapításáról (1)

7

 

*

A Bizottság 634/2007/EK rendelete (2007. június 7.) a Saccharomyces cerevisiae NCYC R397-ből előállított szeleno-metionin takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről (1)

14

 

*

A Bizottság 635/2007/EK rendelete (2007. június 7.) az 1915/83/EGK rendelettől a 2006-os számviteli évre vonatkozó adatszolgáltatási űrlapok továbbítási határideje tekintetében való eltérésről

17

 

*

A Bizottság 636/2007/EK rendelete (2007. június 7.) a 79/65/EGK tanácsi rendelet mellékletétől a romániai körzetek tekintetében való eltérésről

18

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/389/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. június 6.) a malationnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2007) 2337. számú dokumentummal történt) (1)

19

  

2007/390/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. június 7.) az állategészségügy és az állatjóllét területén az informatikai támogatásra és a kommunikációs tevékenységre vonatkozó 2007. évi kiadások finanszírozásáról

21

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/391/KKBP közös álláspontja (2007. június 7.) a Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2002/960/KKBP közös álláspont módosításáról

23

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office