←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 145
50. évfolyam
2007. június 7.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 625/2007/EK rendelete (2007. június 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 626/2007/EK rendelete (2007. június 6.) a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

3

  

A Bizottság 627/2007/EK rendelete (2007. június 6.) a héjas gyümölcsökre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról az A1 rendszer keretében (hámozott mandula, héjas mogyoró, hámozott mogyoró, héjas közönséges dió)

5

  

A Bizottság 628/2007/EK rendelete (2007. június 6.) a gyümölcs- és zöldségfélékre vonatkozó, az A1 és B rendszer keretébe tartozó export-visszatérítések meghatározásáról (paradicsom, narancs, citrom, csemegeszőlő, alma és őszibarack)

7

  

A Bizottság 629/2007/EK rendelete (2007. június 6.) a feldolgozott zöldség- és gyümölcstermékek (ideiglenesen tartósított cseresznye, illetve meggy, hámozott paradicsom, cukorral tartósított cseresznye, illetve meggy, előkészített mogyoró, egyes narancslevek) export-visszatérítésének - a hozzáadott cukorra adott visszatérítés kivételével - megállapításáról

10

 

*

A Bizottság 630/2007/EK rendelete (2007. június 4.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet módosításának figyelembevétele céljából a 32/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról

12

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/387/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. június 6.) a diklórfosznak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2007) 2338. számú dokumentummal történt) (1)

16

  

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

  

2007/388/EK

 
 

*

Az EK-EFTA egységes árutovábbítási vegyes bizottság 1/2007 határozata (2007. április 16.) az egységes árutovábbítási eljárásról szóló, 1987. május 20-i egyezmény módosításáról

18

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelethez (  HL L 210., 2006.7.31.)

38

 

*

Helyesbítés a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről szóló, 2006. december 12-i 1855/2006/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (  HL L 372., 2006.12.27.)

38

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office