←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 143
50. évfolyam
2007. június 6.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 618/2007/EK rendelete (2007. június 5.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 423/2007/EK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 619/2007/EK rendelete (2007. június 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

  

A Bizottság 620/2007/EK rendelete (2007. június 5.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történő cukortermék-behozatalra vonatkozó, 2007. május 28. és június 1. között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható meghatározásáról

5

 

*

A Bizottság 621/2007/EK rendelete (2007. június 5.) az 1483/2006/EK rendeletnek a tagállamok intervenciós hivatalai birtokában lévő gabonaféléknek a közösségi piacon történő viszonteladására irányuló folyamatos pályázati felhívás tárgyát képező mennyiségek tekintetében történő módosításáról

9

 

*

A Bizottság 622/2007/EK rendelete (2007. június 5.) a homoki angolna 2007. évi, északi-tengeri kísérleti halászatára vonatkozó feltételek megállapításáról

14

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/385/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. október 12.) a Németország által bajorországi etilénszállítási csővezeték építéséhez nyújtandó, C 11/2005 (ex 21/2005) állami támogatásról (az értesítés a C(2006) 4836. számú dokumentummal történt) (1)

16

  

2007/386/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. június 5.) az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a Közösségben 2007. január 1. és december 31. között kritikus alkalmazási célokra felhasználható metil-bromid mennyiségek meghatározásáról (az értesítés a C(2007) 2295. számú dokumentummal történt)

27

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office