←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 142
50. évfolyam
2007. június 5.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 615/2007/EK rendelete (2007. június 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 616/2007/EK rendelete (2007. június 4.) a közösségi vámkontingenseknek a Brazíliából, Thaiföldről és más harmadik országokból származó baromfihús számára történő megnyitásáról és igazgatásáról

3

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/382/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. május 29.) a 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a szabályozott anyagokra vonatkozó, 2007. január 1. és december 31. között érvényes behozatali kvóták kiosztásáról (az értesítés a C(2007) 2107. számú dokumentummal történt)

12

  

2007/383/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. június 1.) a 2007. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra vonatkozó közösségi vidékfejlesztési támogatás tagállamonkénti és évenkénti összegének meghatározásáról szóló 2006/636/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 2274. számú dokumentummal történt)

21

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK rendelet módosításáról szóló, 2007. január 22-i 54/2007/EK tanácsi rendelethez (  HL L 18., 2007.1.25.)

23
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office