←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 140
50. évfolyam
2007. június 1.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 592/2007/EK rendelete (2007. május 31.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 593/2007/EK rendelete (2007. május 31.) az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által felszámított tanúsítási és szolgáltatási díjakról (1)

3

  

A Bizottság 594/2007/EK rendelete (2007. május 31.) a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

21

  

A Bizottság 595/2007/EK rendelete (2007. május 31.) a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

23

  

A Bizottság 596/2007/EK rendelete (2007. május 31.) a gabonaágazatban 2007. június 1-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

24

  

A Bizottság 597/2007/EK rendelete (2007. május 31.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

27

  

A Bizottság 598/2007/EK rendelete (2007. május 31.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

31

  

A Bizottság 599/2007/EK rendelete (2007. május 31.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

34

  

A Bizottság 600/2007/EK rendelete (2007. május 31.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

36

  

A Bizottság 601/2007/EK rendelete (2007. május 31.) a maláta exportjára adható visszatérítések rögzítéséről

38

  

A Bizottság 602/2007/EK rendelete (2007. május 31.) a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

40

  

A Bizottság 603/2007/EK rendelete (2007. május 31.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

42

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2007/31/EK Irányelve (2007. május 31.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a fosztiazát hatóanyag felhasználásának kiterjesztésére vonatkozó módosításáról (1)

44

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/370/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. május 14.) a Régiók Bizottsága hét görög tagjának és öt görög póttagjának kinevezéséről

47

  

Bizottság

  

2007/371/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. május 29.) a 84/247/EGK és a 84/419/EGK határozatnak a szarvasmarhafélék törzskönyveinek tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 2199. számú dokumentummal történt) (1)

49

  

2007/372/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. május 31.) a 2004/20/EK határozatnak az Intelligens Energiával Foglalkozó Végrehajtó Hivatal Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatallá történő átalakítása céljából történő módosításáról

52

  

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

  

2007/373/EK

 
 

*

Az egyrészről az Európai Közösség, másrészről az Albán Köztársaság között a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodásban említett vegyes bizottság 1/2007 határozata (2007. március 22.) az EK-Albánia munkacsoportok eljárási szabályzatának, ideértve a hatáskörüket és felépítésüket is, elfogadásáról

55

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek az etoxazol, az indoxakarb, a mezoszulfuron, az 1-metilciklopropén, az MCPA és MCPB, a tolilfluanid és a tritikonazol legnagyobb megengedett szermaradék-koncentrációja (MRL) tekintetében történő módosításáról szóló, 2007. május 15-i 2007/27/EK bizottsági irányelvhez (  HL L 128., 2007.5.16.)

58

 

*

Helyesbítés az Európai Unió Műholdközpontjának felállításáról szóló 2001/555/KKBP együttes fellépés módosításáról szóló, 2006. december 21-i 2006/998/KKBP tanácsi együttes fellépéshez (  HL L 405., 2006.12.30. Helyesbített változat:  HL L 29., 2007.2.3.)

58

 

*

Helyesbítés a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló, 2006. október 24-i 2006/88/EK tanácsi irányelvhez (  HL L 328., 2006.11.24.)

59

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office