←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 139
50. évfolyam
2007. május 31.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 584/2007/EK rendelete (2007. május 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 585/2007/EK rendelete (2007. május 30.) a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

3

 

*

A Bizottság 586/2007/EK rendelete (2007. május 30.) a marha- és borjúhúságazatbeli behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról szóló 1445/95/EK rendelet módosításáról

5

 

*

A Bizottság 587/2007/EK rendelete (2007. május 30.) a 2007/2008. tárolási évben egyes sajtok magántárolásához nyújtható közösségi támogatás odaítélésével kapcsolatban az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

10

 

*

A Bizottság 588/2007/EK rendelete (2007. május 30.) a Grana padano, Parmigiano-Reggiano és Provolone sajtokra vonatkozó magánraktározási támogatás nyújtásának részletes szabályairól szóló 2659/94/EK rendelet módosításáról

16

 

*

A Bizottság 589/2007/EK rendelete (2007. május 30.) az 1555/96/EK rendeletnek a paradicsomra, a kajszibarackra, a citromra, a szilvára, az őszibarackra - beleértve a kopaszbarackot és a nektarint -, a körtére és a csemegeszőlőre vonatkozó kiegészítő importvámok küszöbszintjei tekintetében történő módosításáról

17

  

A Bizottság 590/2007/EK rendelete (2007. május 30.) a B rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom)

19

  

A Bizottság 591/2007/EK rendelete (2007. május 30.) a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

20

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2007/29/EK irányelve (2007. május 30.) a 96/8/EK irányelvnek a testtömegcsökkentésre szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben történő felhasználásra szánt élelmiszerek címkézésére, reklámozására és megjelenítésére vonatkozó módosításáról (1)

22

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/365/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. május 25.) a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) Közösségbe történő behurcolásának és Közösségen belüli elterjedésének megelőzése elleni szükséghelyzeti intézkedésekről (az értesítés a C(2007) 2161. számú dokumentummal történt)

24

  

2007/366/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. május 25.) a tiodikarbnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2007) 2165. számú dokumentummal történt) (1)

28

  

2007/367/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. május 25.) a kéknyelv betegségre vonatkozó járványügyi információk gyűjtésére és elemzésére szolgáló rendszer létrehozására Olaszország számára nyújtandó közösségi pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2007) 2166. számú dokumentummal történt)

30

  

A Tagállamok kormányképviselőinek Konferenciája

  

2007/368/EK, Euratom

 
 

*

A tagállamok kormányai képviselőinek határozata (2007. május 23.) az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága egy bírájának kinevezéséről

32

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/369/KKBP együttes fellépése (2007. május 30.) az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójának (EUPOL AFGANISTAN) felállításáról

33

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. szeptember 6-i 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (  HL L 266., 2006.9.26.)

39

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office