←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 138
50. évfolyam
2007. május 30.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 580/2007/EK rendelete (2007. május 29.) az Európai Közösség és Brazília között, valamint az Európai Közösség és Thaiföld között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (1994. évi GATT) XXVIII. cikkének megfelelően kölcsönösen elfogadott jegyzőkönyv formájában létrejött megállapodások végrehajtásáról, továbbá a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról és kiegészítéséről

1

  

A Bizottság 581/2007/EK rendelete (2007. május 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

  

A Bizottság 582/2007/EK rendelete (2007. május 29.) a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

5

 

*

A Bizottság 583/2007/EK rendelete (2007. május 29.) az 1839/95/EK rendeletnek a kukorica- és cirokimport elszámolása és az érintett tagállamok közleményei tekintetében történő módosításáról

7

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/360/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. május 29.) az Európai Közösség és a Brazil Szövetségi Köztársaság között, valamint az Európai Közösség és a Thaiföldi Királyság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (1994. évi GATT) XXVIII. cikkének megfelelően a baromfihús tekintetében megállapított engedmények módosításáról szóló, kölcsönösen elfogadott jegyzőkönyv formájában létrejött megállapodások megkötéséről

10

  

2007/360/EK

 
 

*

Az Európai Közösség és a Brazil Szövetségi Köztársaság által kölcsönösen elfogadott jegyzőkönyv

12

  

2007/360/EK

 
 

*

Az Európai Közösség és a Thaiföldi Királyság által kölcsönösen elfogadott jegyzőkönyv

13

  

Bizottság

  

2007/361/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. május 4.) a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia Európai Unióhoz történő csatlakozásával összefüggésben a cukortól eltérő mezőgazdasági termékek többletkészleteinek meghatározásáról és e készletek felszámolásának pénzügyi következményeiről (az értesítés a C(2007) 1979. számú dokumentummal történt)

14

  

2007/362/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. május 16.) a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi irányelvvel összhangban benyújtott szermaradék-megfigyelési tervek jóváhagyásáról szóló 2004/432/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 2088. számú dokumentummal történt) (1)

18

  

2007/363/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. május 21.) a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott egységes integrált többéves nemzeti ellenőrzési terv tagállamok általi elkészítését segítő iránymutatásokról (az értesítés a C(2007) 2099. számú dokumentummal történt) (1)

24

  

2007/364/EK

 
 

*

A Bizottság Határozata (2007. május 23.) egy, a virág színe érdekében géntechnológiával módosított szegfűfajtának (Dianthus caryophyllus L., 123.2.38 vonal) a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő forgalomba hozataláról (az értesítés a C(2007) 2120. számú dokumentummal történt) (1)

50

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office